Logo PND OS

 

 

Ilustrační foto - pomoc

Komunikační kanál pro každý dům, každou domácnost, každého obyvatele.

Dobrá informovanost obyvatel v domě je důležitá nejenom pro kvalitní sousedské vztahy, ale také patří mezi stěžejní momenty v rámci schvalovacích procesů souvisejících se správou a údržbou domu.

Domovní internetová nástěsnka (DIN) je určena pro všechny, kteří mají zájem zkvalitnit komunikaci ve svém domě.

 

DIN je webová aplikace speciálně vytvořená pro potřeby vlastníků bytových domů. Název DIN je unikátní svojí konstrukcí – ulice, číslo, město.

Př.: Šumavská 35, Brno = www.sumavska35brno.cz.

Tím je garantováno, že v ČR existuje pouze jedna adresa. Ke každé aplikaci je možno vytvořit potřebný počet e-mailových adres pro jednotlivé vlastníky, rovněž unikátních. E-mailová adresa je tvořena jménem vlastníka a adresou domu.

Př.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vlastní práce s DIN je velmi jednoduchá. Jedná se o psaní prostého textu obdobně jako u textového editoru (např. MS Word) a vkládání objektů (přílohy typu MS Word, MS Excel, fotografie, obrázky,..).  Pro tyto účely slouží jednotlivé butony na levé straně nástěnky a prostor pro editaci uprostřed obrazovky. Zde je možné tvořit libovolný text, či vkládat objekty. Záhlaví nástěnky vytvoříme na základě požadavku vlastníka nemovitosti. Pravá strana nástěnky slouží pro prezentaci partnerů Pro náš dům o. s. a pro aktuality z oblastí souvisejících s funkcí bytového domu.  

Pro inspiraci, jak je možné využít vlastní DIN, můžete najít na adrese:

www.sv-pavlova-olomouc.cz.

 

Každému uživateli DIN je poskytnuta spolupráce při zahájení práce s nástěnkou, při nastavení úrovně přístupových oprávnění, v případě jakékoliv potřeby v průběhu trvání služby. Celý systém je provozován na serveru PND v souladu s požadavky Úřadu na ochranu osobních údajů. Zabezpečení serveru zajišťuje bezpečí informací proti případným útokům zvenčí.

Cena za poskytované služby se skládá z jednorázových poplatků (za systém a aktivaci služeb) a pravidelného ročního poplatku za provoz webové aplikace, jak je uvedeno v Ceníku poskytovaných služeb pro vlastníky bytových domů. Aktivace DIN bude provedena po zaslání objednávky a uhrazení celkové ceny na účet PND.

 

Nabízíme Vám:

  • Internetový prostor v podobě domovní nástěnky
  • Jednoduchý redakční systém
  • Ojedinělou, lehce zapamatovatelnou www adresu, tvořenou unikátním způsobem názvu ulice číslo město.
  • E-mailovou adresu a schránku pro každého obyvatele domu, včetně jejího vytvoření
  • Garantovanou ochranu uložených dat a informací
  • Minimální náklady na roční provoz
  • Zdroj aktuálních informací v oblasti bydlení

 

 

 

Konference PND

 

25.-26. listopadu 2019

 

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelným dárcem či pravidelnou dárkyní. Nastavením trvalého příkazu v náš prospěch nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Elektronický zpravodaj

Doporučujeme

Aktuální vydání 2017/02


 

 


 Dne 27. 12. 2012 Ministerstvo vnitra ČR zaregistrovalo

Pro náš dům, o. s.

a přidělilo mu identifikační číslo (IČ):

013 074 36


STANOVY SPOLKU PRO NÁŠ DŮM